C1 Norwegian Advanced level

FAST-TRACK
Mid star

Dette kurset er for deg som har fullført norskkurs på nivå B2 og snakker mer eller mindre flytende norsk med stort sett riktig grammatikk, men mangler ord og selvtillit.

CEFR Level: C1 Advanced level
Course venue:
Course fee: From NOK 2,390 per month

Dette er et krevende, men lærerikt norskkurs på nivå C1.  Hva lærer jeg på kurset? Kurset varer i 4 måneder. Hver modul tar omkring 3 økter. Modul 1: Presentasjonsteknikk Modul 2: Retor...

Dette er et krevende, men lærerikt norskkurs på nivå C1. 

Hva lærer jeg på kurset?

Kurset varer i 4 måneder. Hver modul tar omkring 3 økter.

Modul 1: Presentasjonsteknikk

Modul 2: Retorikk

Modul 3: Mediespråk

Modul 4: Kultur og ukultur

Modul 5: Det norske språkets vandring

Modul 6: Juss i dagliglivet

Modul 7: Forretningsnorsk

Modul 8: Hæ? Dagligspråk

 

Inkludert i alle moduler:

 • Grammatikk
 • Dialekter
 • Partikkelverb
 • Idiomer

 

Kurset gir deg:

 • trening i grammatikk på avansert nivå
 • utvidet aktivt ordforråd
 • mengdetrening i å kommunisere både skriftlig og muntlig på norsk.
 • trening i lytteforståelse på avansert nivå

Kurset har som hensikt å føre til at du får god kontroll over et bredt språklig spekter. Dette gjør at du kan velge formuleringer for å uttrykke deg presist i en passende stil om et stort antall generelle, akademiske, faglige, og fritidsrelaterte emner uten å måtte begrense det du ønsker å si.

Metode

Kurset har en kommunikativ tilnærming til språket. Undervisningen foregår i små grupper. Kurset krever en del fra deg som innlærer. Du må regne med én til to timer selvstudium i uken og det forventes aktiv deltakelse av deg i å gi tilbakemelding på andre studenters tekster.  

 

Passer kurset for meg?

Jeg behersker allerede hovedinnholdet i tekster om både konkrete og abstrakte emner.

 

Jeg kan allerede delta i samtaler med et mer eller mindre spontant og flytende språk, slik at kommunikasjon med norsktalende fungerer fint for alle parter.

 

Jeg kan allerede skrive tydelige og detaljerte tekster om ulike temaer.

 

Jeg kan allerede argumentere for og imot ulike alternativer i en diskusjon.

 

 

 

Er du usikker på om dette nivået er riktig for deg, kan du bestille en gratis kartleggingssamtale her.

 

Du får all kursmateriell blir utdelt av lærer eller er tilgjengelig på medlemssiden din og er inkludert i prisen.

Frequently asked questions


The Fast-track Online course is a more structured and more intensive version of our regular Simply Online course. 

The Fast-track Online course includes full access to our regular, Simply Online course and in addition, offers you twice-weekly scheduled live classes with a teacher in a small group. During these classes, you follow a textbook-based programme, and you get a real classroom feel, just as if you were attending lessons at Lingu school in person.  

You will see all the classroom members online with you, you will work together and communicate just like at school, will receive personal feedback from a teacher.

This course is great for you if you like the flexibility of learning, but you also work better with personal feedback direct navigation, and regularly scheduled group tasks and conversations. 


By joining a Fast-Track course you will receive full access to our regular Simply Online plan, and additionally, you will get:

Our Fast-Track course includes:


 • Access to regular twice-weekly Fast-track Online classes (choice between morning or evening) with the same teacher and the same small groups of students, working following a book and providing a classroom feel and regular personal feedback (these classes are only a part of our Fast-Track Online course and not the Simply Online course)


 • Access to flexibly scheduled online live interactive classes, which you can join whenever it suits you (which are a part of the Simply Online course)


 • Access to self-study material available around the clock (which is a part of the Simply Online course). Our Fast-Track course is:


 • A hybrid course with a structured approach, allowing you to study regularly during Fast -Track Online classes and learning the rest flexibly, whenever it suits you best with the Simply Online flexible classes and available 24/7 self-study materials. 


 • A course with regular lesson times (twice-weekly) and a course programme with one dedicated teacher and personal feedback, and additional flexible live classes to join whenever you wish.


 • Small groups with the same students (groups of maximum 16)


 • Staying on track by following a course book and receiving individual feedback on your progress from your teacher.


During  A1 and A2 levels you will be learning from:


During Band B2 levels you will not need any books, as all the material is available online.


During C1 level you will be learning from  Håndbok i gramatikk og språkbruk norsk for innvandrere *For all our Norwegian courses we also recommend Exploring Norwegian Grammar as a useful reference grammar in English.

Register here

Course fee:

NOK 2,490 per month

Select start date

Online

Please sign in or create an account to continue