2. Daglige rutiner og fritid (muntlig trening)


  • Snakke om hva du pleier å gjøre hver dag

  • Snakke om hva du liker å gjøre i fritiden
  • B1

  • Simply online

COMPLETED

12 Aug at 09:45 - 10:45
Profile saraan1

Sara Kristine Sortland Nes

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

Already a member? Sign in to join this meeting.

B1 Norwegian course - Intermediate level

B1 Intermediate level