Hva gjorde du i ferien?

Grammatikk

  • Verb i preteritum

  • Det-setningerLæringsmål

  • kunne fortelle om hendelser i fortid

  • kunne ha en samtale om hva du gjorde i ferien

  • A2-1

  • Simply online

COMPLETED

20 Jul at 09:30 - 10:30
Profile kari

Kari Hennum

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-track Norwegian A2

A2 Elementary level