I butikken


Grammatikk  •  adjektivet åpent

  • indirekte tale: at, omLæringsmål

  • kunne gjenfortelle hovedinnholdet i en ytring eller enkel tekst

  • kunne formidle enkel informasjon

  • kunne forklare hva en liker og ikke liker

  • kunne gi uttrykk for reaksjoner

  • A2-1

  • Simply online

COMPLETED

20 Jul at 18:00 - 19:00
Profile sanna lingu

Sanna Khursheed

This class is available to paying members at Lingu. Book a course or sign in to join this class.

Already a member? Sign in to join this meeting.

A2 Norwegian course - Elementary level

A2 Elementary level