I butikken


Grammatikk  •  adjektivet åpent

  • indirekte tale: at, omLæringsmål

  • kunne gjenfortelle hovedinnholdet i en ytring eller enkel tekst

  • kunne formidle enkel informasjon

  • kunne forklare hva en liker og ikke liker

  • kunne gi uttrykk for reaksjoner

  • A2-1

  • Simply online

COMPLETED

20 Jul at 18:00 - 19:00
Profile img 9381

Sanna Khursheed

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-track Norwegian A2

A2 Elementary level