I butikken


Grammatikk  •  adjektivet åpent

  • indirekte tale: at, omLæringsmål

  • kunne gjenfortelle hovedinnholdet i en ytring eller enkel tekst

  • kunne formidle enkel informasjon

  • kunne forklare hva en liker og ikke liker

  • kunne gi uttrykk for reaksjoner

  • A2-1

  • Simply online

COMPLETADO

20. jul h 18:00 - 19:00
Profile sanna lingu

Sanna Khursheed

Denne timen er tilgjengelig for betalende kunder. Logg inn eller meld deg på kurset for å bli med.

Allereden medlem? Logg inn for å delta i timen.

A2 Norwegian course - Elementary level

A2 Elementary level