Litt om Norge

Grammatikk

  • Det-setninger

  • setningsadverbLæringsmål

  • få litt faktakunnskap om Norge

  • kunne fortelle om ditt hjemland

  • kunne uttrykke meninger om Norge

  • A2-1

  • Simply online

COMPLETED

27 Jul at 18:00 - 19:00
Profile img 9381

Sanna Khursheed

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-track Norwegian A2

A2 Elementary level