Leseprøve A2

Læringsmål

  • forberedelse til norskprøven A2- leseprøve

  • å øve på ulike oppgavetyper

  • å forbedre leseferdigheter


  • A2-2

  • Simply online

COMPLETADO

11. ago h 17:45 - 18:45
Profile aileen

Aileen Madsen

Denne timen er tilgjengelig for betalende kunder.

Allereden medlem? Logg inn for å delta i timen.

Ikke medlem ennå? Meld deg inn her:

Fast-track Norwegian A2

A2 Elementary level