Preteritum og presens perfektum

Læringsmål

  • form og bruk av preteritum og presens perfektum 

  • å kunne fortelle om hva du gjorde i fritiden og hva du har gjort i dag, generelt

  • A2-1

  • Simply online

COMPLETADO

26. jul h 17:45 - 18:45
Profile kari

Kari Hennum

Denne timen er tilgjengelig for betalende kunder. Logg inn eller meld deg på kurset for å bli med.

Allereden medlem? Logg inn for å delta i timen.

A2 Norwegian course - Elementary level

A2 Elementary level