Ordforråd: Kropp, helse og kosthold

Vi snakker sammen om hva som er et sunt kosthold og en sunn livsstil og om usunne vaner.

  • B1

  • Simply online

COMPLETED

12 Aug at 17:45 - 18:45
Profile aileen

Aileen Madsen

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-track Norwegian B1

B1 Intermediate level